WWW.HJMBRASSCOLLECTION.COM

SUMMARY
PHOTOS
CATALOG
CONTACT

 

Yhteenveto

| in English | suomeksi |

Heikki Moisio är trombonist och har samlat bleckblåsinstrumenter sedan år 1975. Antalet instrument i samlingen är 318. I samlingen ingår även 400 munstycken för bläckblåsinstrument, gamla foton, böcker, affischer, litografier, miniatyrer m.m.

Samlingen innehåller: 31 etniska instrument, 2 signalhorn med (genomslående) rörblad, 3 sinkor, 2 serpenter, 2 opihcleider, 1 klaffhorn, 12 signalhorn, 50 trumpeter, 33 kornetter, 5 saxhorn, 9 flygelhorn, 19 valthorn, 95 tromboner, 15 ventilbasuner, 8 althorn, 15 tenorhorn, 10 eufonium, 7 bastubor.

Över 75 % av instrumenten är tillverkade före år 1945. De äldsta är en serpent från ca. 1750 av okänd tillverkning, ett Courtois Frère-valthorn (naturhorn) från ca. 1830, och en Serpent Forveille ca. 1830.

Av andra rariteter i kollektionen kan nämnas: ophicleid med 9 klaffar av J.C. Labbaye (ca. 1850), klaffhorn med 6 klaffar av Metzler & Co. (ca. 1840), trumpet med Wiener-ventiler (ca. 1850), ekotrumpet med 4 ventiler av B.Fulik, rund s.k. Tsar- eller kejsarkornet med Walzen-ventiler av V.F. Cerveny (ca. 1880), upprätt kornet (cornet á pistons) med rörligt klockstycke av Adolphe Sax (1866), ballad horn i C av Boosey & Co. (1890), bastrombon i F med klockstycke i form av drakhuvud, troligen av C.J.J. Tuerlinckx (ca. 1840), eufonium med två klockstycken av C.G. Conn (1927), tenorhelikon (i B) av Ahlberg & Ohlsson (1923) , bashelikon i F/C med 5 Berlinerventiler av Ahlberg & Ohlsson (1905), kombinerad drag- & ventilbasun av S.R. Leland & Son (ca.1890), valthorn med Wienerventiler av Leopold Uhlmann (ca.1880), trumpet i F av Ahlberg & Ohlsson (1852).

95 % av instrumenten är i mycket gott originalskick eller restaurerade.

Över 90 % av instrumenten är signerade. Av samtliga 128 olika signerade tillverkare kan följande särskilt nämnas: Gebr. Alexander, A. Apostol, G. Butler, F. Van Cauwelaert, W. Fischer, P.L. Gautrot, F.A. Heckel, J. Higham, H. Keat & Sons, Ed. Kruspe, F. Kuhn, D. & P. Lebrun, A.Z. Lecomte & Cie, C. Mahillon, Fr. Millereau, C.W. Moritz, E. Paulus, E. Petterson, Sandner & Leistner, Fr. Schmidt, A. Sprinz, V. Sirén, F. Sudre, O. Ullmann, E.R. Voigt, G.A. Wagner, J.V. Wahl, C.A. Weber, J. Wolf.

    

En fullständig katalog tillgänglig. Besök enligt avtal.